Vítejte na mých stránkách a dovolte abych se představila. Jsem absolventkou Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně – oboru Zahradní a krajinářská architektura. V rámci studia jsem pobyla několik měsíců také na univerzitě v Mnichově. Od absolvování jsem byla několik let zaměstnankyní soukromé firmy v Plzni, kde jsem působila jako projektantka. V současné době se věnuji projektování zeleně také ve své vlastní firmě.

 

Jak vzniká projekt

Projekty vznikají na počítači v programu Sadovnická projekce, který byl vytvořen speciálně pro tyto účely na Střední zahradnické škole v Mělníku.

Vznik nového objektu zeleně, respektive jeho projektu, začíná poptávkou zákazníka a domluvením termínu schůzky, která by se měla konat v místě objektu. Na schůzce zákazník sdělí své požadavky, představy a možnosti údržby. Dále by měl poskytnout podklady, které mohou být v papírové podobě, nebo je může poslat e-mailem. Podklady by měly obsahovat půdorys pozemku a všechny plánované nebo stávající objekty, a jejich pokud možno co nejpřesnější umístění. Pokud je na pozemku vzrostlá zeleň, měla by být v podkladech také zakreslena.

Práce na projektu pokračuje vytvořením studie. Její podrobnost a počet variant závisí na domluvě se zákazníkem. Následuje konzultace v kanceláři, ze které by mělo vzejít upřesnění návrhu. Konzultací může být v průběhu projektování několik, nebo jen jedna, záleží na složitosti, na přáních zákazníka i na dalších okolnostech. Cílem konzultací je postupný přechod od studie k projektu za maximální účasti zákazníka, nabídnutí, výběr a vysvětlení různých možností řešení, projednání použitých materiálů a druhů rostlin, atd. Pokud je zákazník s návrhem spokojen, projekt může být dopracován do výsledné podoby. Ta zahrnuje:

Součástí projektu mohou být i modelace terénu, řezy, pohledy v různých ročních obdobích, či znázornění stínů v průběhu dne. Vždy záleží na domluvě, co bude projekt obsahovat.

Celková situace Modelace terénu Axonometrie Pohled v perspektivě

 

Co dál?

Dále má zákazník tři možnosti.

  1. Pustí se do realizace svépomocí – v tom případě obdrží projekt, který obsahuje popis technologií založení jednotlivých vegetačních prvků. Pokud si s něčím nebude vědět rady, může kdykoliv zavolat, a já se pokusím jeho otázky zodpovědět.
  2. Zadá realizaci odborné zahradnické firmě. Tu si může zvolit sám, pak obdrží veškerou dokumentaci a může si vyžádat autorský dozor. V dalším případě zprostředkuji realizaci firmou, se kterou spolupracuji.
  3. Zahradnická firma provede pouze hrubé práce, jako modelace terénu, zpracování půdy nebo výsadbu stromů, méně náročnější práce (výsadbu keřů, trvalek, založení trávníku) si zákazník provede sám.

Další spolupráce se zahradnickou firmou spočívá ve vytvoření cenové nabídky a dohodnutí konečné ceny, v dohodnutí vhodného termínu (závisí na ročním období i na momentálním počasí), a v následné realizaci prací.

Kromě firmy zakládající zeleň spolupracuji také s truhlářskou dílnou a firmou pokládající dlažbu.